Zaštiti se i uživaj u suncu

Vesti

Počela kampanja o odgovornom
ponašanju na suncu „Zaštita za sve“

Kampanja sistematske edukacija o odgovornom ponašanju na suncu
„Zaštita za sve“, koju sprovode Eucerin Srbija i Fond B92, uz podršku
Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, predstavljena je javnosti...

Održane prve edukacije o odgovornom
ponašanju na suncu

U okviru društveno odgovorne kampanje „Zaštita za sve”, do sada su
, u najvećim školama u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, održane četiri
edukacije o odgovornom ponašanju na suncu za prosvetne radnike
koji rade sa decom ranog školskog uzrasta...

Postavljen prvi UV indikator u osnovnoj
školi u Srbiji

U okviru kampanje sistematske edukacija o odgovornom ponašanju
na suncu “Zaštita za sve“, koju sprovode Eucerin Srbija i Fond B92, uz
podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Osnovnoj školi “Dragan
Lukić” u Beogradu danas je postavljen UV indikator...