Pred vama je elektronski test KME na temu
Prevencija i faktori rizika za nastanak malignih tumora kože kod dece,
akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije A-1-233/19 sa 3 boda.

×

Tačan odgovor je: Tačni su odgovori pod a i b

Koji su kratkotrajni štetni efekti UV zračenja?

a) crvenilo kože
b) imunosupresija
c) fotokancerogeneza
d) hronično aktinično oštećenje
e) tačni su odgovori pod a i b
f) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Pre druge godine

Deca su posebno osetljiva na sunčevo zračenje:

a) pre pete godine
b) posle treće godine
c) pre druge godine
d) između druge i desete desete godine
×

Tačan odgovor je: Strukturi kože

Dečja koža je osetljivija na sunčevo zračenje od kože odraslih zbog razlika u:

a) strukturi kože
b) funkciji endokrinog sistema
c) učestalosti atopijskih bolesti
d) nepotpuno razvijenog hematopoeznog sistema
×

Tačan odgovor je: Oštećenje DNK

Preplanulost kože i pojava tamnijeg tena je odgovor na:

a) oštećenje DNK
b) oštečenje humoralnog imunskog odgovora
c) destrukciju melanocita
d) hipofunkciju keratinocita i melanocita
×

Tačan odgovor je: BRAF gena

Za razvoj melanoma u odraslom dobu, od značaja može biti UV radijacija u detinjstvu usled oštećenja:

a) NF gena
b) BRAF gena
c) PLEC1 gena
d) KRT 14 gena
×

Tačan odgovor je: U detinjstvu

U kom životnom dobu dolazi do NAJVEĆE akumulacije štetnih efekata UV zračenja?

a) u odraslom dobu
b) u detinjstvu
c) u trudnoći
d) u starosti
×

Tačan odgovor je: b i c

Za decu u pubertetu i adolescenciji karakteristično je da:

a) Rigorozno se pridržavaju saveta za zaštitu od sunca
b) Slabije se pridržavaju saveta za zaštitu
c) Češće koriste solarijum
d) Sve od navedenog
e) b i c
×

Tačan odgovor je: Melanom

Najčešći maligni tumor kože koja se može javiti u detinjstvu usled neželjenog dejstva UV zračenja je :

a) Bazocelularni karcinom
b) Planocelularni karcinom
c) Melanom
d) Dermatofibrosarkom
×

Tačan odgovor je: Skvamocelularnog i bazocelularnog karcinoma kože

Ekspozicija suncu u detinjstvu ima značajnu ulogu u kasnijem razvoju:

a) oboljenja xeroderma pigmentosum
b) oboljenja epidemolysis bullosa hereditaria
c) skvamocelularnog i bazocelularnog karcinoma kože
d) basal cell nevus sindroma
×

Tačan odgovor je: Korišćenja solarijuma

Pojava melanoma u uzrastu od 18-29. godine posledica je:

a) Češće primene preparata za samopotamnjivanje
b) Korišćenja solarijuma
c) Neadekvatne ishrane
d) Hormonskih promena u adolescenciji
×

Tačan odgovor je: Dvanaest puta veća

Količina UV zračenja koja se dobija tokom 20 izlaganja u solarijumu, u odnosu na prosečnu godišnju izloženost suncu je:

a) Tri puta manja
b) Dva puta veća
c) Sto puta veća
d) Dvanaest puta veća
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

Poseban oprez od UV zračenja je potreban tokom boravka:

a) u blizini vodenih površina
b) na snegu
c) na pesku
d) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Više od 10 melanocitnih nevusa dijametra veća od ≥5 mm

Povećan rizik za pojavu melanoma imaju deca sa:

a) Više od 1 melanocitnog nevusa dijametra veća od ≥5 mm
b) Više od 2 melanocitna nevusa dijametra veća od ≥5 mm
c) Više od 10 melanocitnih nevusa dijametra veća od ≥5 mm
d) Više od 5 melanocitnih nevusa dijametra veća od ≥5 mm
×

Tačan odgovor je: Naglo i intenzivno, intermitentno izlaganje UV zračenju

Na pojavu povećanog broja melanocitnih nevusa kod dece najviše utiče:

a) hronična izloženost UV zračenju
b) naglo i intenzivno, intermitentno izlaganje UV zračenju
c) unos vitamina D
d) izloženost infracrvenom zračenju
×

Tačan odgovor je: Netačno

Rizik za oboljevanje od melanoma kod dece je veći u odnosu na rizik kod odraslih:

a) Tačno
b) Netačno
×

Tačan odgovor je: 15-29 godina

Melanom predstavlja drugu najčešću neoplazmu u uzrasnoj grupi od:

a) 5-10 godina
b) 12-15 godina
c) 15-29 godina
d) preko 30 godina
×

Tačan odgovor je: Intenzivna izloženost sunčevim zracima

Značajan rizik za povećanu incidenciju melanoma u prvoj godini života nosi:

a) Izloženost arsenu
b) Intenzivna izloženost sunčevim zracima
c) Manjak vitamina D
d) Prirodna ishrana kraća od godinu dana
×

Tačan odgovor je: Svetliji fototip kože

Najznačajniji faktor rizika za nastanak melanoma kod adolescenata je:

a) Svetliji fototip kože
b) Konzumacija alhohola
c) Pušenje
d) Gojaznost
e) Preterana upotreba antibiotika
×

Tačan odgovor je: Neadekvatne zaštite od sunca i korišćenja solarijuma

Kod dece uzrasta od 11-19 godina incidencija melanoma se povećava za 3% godišnje usled:

a) Konzumacija alhohola
b) Pušenja
c) Neadekvatne zaštite od sunca i korišćenja solarijuma
d) Gojaznosti
e) Vakcinacija
f) Preterane upotrebe antibiotika
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

Glavni fenotipski faktori rizika za nastanak melanoma kod dece su:

a) veliki broj nevusa
b) kosa crvenkastog tona i prisustvo pega
c) plave oči
d) nesposobnost da se pocrni
e) pozitivna porodična anamneza
f) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Utiču na pigmentaciju kože i razvoj melanocitnih nevusa

Rizik za razvoj različitih formi melanoma u adolescenciji povezan je sa mutacijama u genima koji:

a) kontrolišu funkciju keratinocita
b) utiču na pigmentaciju kože i razvoj melanocitnih nevusa
c) utiču na intracelularnu homeostazu
d) kontrolišu adhezivnu sposobnost čelija epiderma
×

Tačan odgovor je: Skvamocelularnog i bazocelularnog karcinoma kože

Ekspozicija suncu u detinjstvu značajnuo utiče na kasniji razvoj:

a) hemangioma i sarkoma
b) skvamocelularnog i bazocelularnog karcinoma kože
c) dermatofibroma i ksantogranuloma
d) Hočkinovog limfoma i hronične mijeloidne leukemije
×

Tačan odgovor je: Fizičke filtere koji ne mogu da prolaze kroz epidermis

Antisolarni kremovi koji se koriste u dečjem uzrastu treba da sadrže:

a) veću kocentraciju hemijskih filtera u većoj koncentraciji u odnosu na antisolarne kremove za odrasle
b) fizičke filtere koji ne mogu da prolaze kroz epidermis
c) filtere u nanopartikulama zbog bolje kozmetske prihvatljivosti
×

Tačan odgovor je: Svi odgovori su tačni

Hemijski filteri u antisolarnim kremovima:

a) Imaju alergogena svojstva
b) Neophodni su za UVA zaštitu
c) Transparentniji su i bolje kozmetički prihvatljivi
d) Svi odgovori su tačni
×

Tačan odgovor je: Oksibenzona i oktokrilena

U antisolarnim kremovima za decu ne preporučuje se upotreba:

a) Titanijum-dioksida
b) Oksibenzona i oktokrilena
c) Cink-oksida
d) Glicerola i petrolatuma
×

Tačan odgovor je: Obranom mleku

Titanijum dioksid jedan od glavnih sastojaka antisolarnih kremova kod dece nalazi se i u:

a) cerealijama
b) lateksu
c) obranom mleku
d) vitaminskim sirupima
×

Tačan odgovor je: Kontaktni alergijski dermatitis

Oksibenzon, čest sastojak antisolarnih kremova kod odraslih, kod dece može izazvati:

a) atopijski dermatitis
b) kontaktni alergijski dermatitis
c) urtikariju
d) alopeciju
×

Tačan odgovor je: Izlaganjem suncu ruku i lica tokom svakodnevnih dnevnih aktivnosti

UV doza potrebna za produkciju dovoljnog nivoa vitamina D u serumu se obezbeđuje:

a) redovnim sunčanjem na godišnjim odmorima
b) celodnevnim izlaganjem suncu tokom letnjih meseci
c) povremenim odlascima u solarijum
d) izlaganjem suncu ruku i lica tokom svakodnevnih dnevnih aktivnosti
×

Tačan odgovor je: Upotrebljavati preparate vitamina D3 u dozi od 400 IU ili vitaminom D obogaćene mlečne formule u ishrani

Za adekvatnu koncentraciju vitamina D kod dece do prve godine neophodno je:

a) upotrebljavati preparate vitamina D3 u dozi od 400 IU ili vitaminom D obogaćene mlečne formule u ishrani
b) postepeno sunčanje u jutarnjim i popodnevnim satima
c) povećan unos kalcijuma u ishrani
d) prirodna ishrana tokom godinu dana
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

Za adekvatnu zaštitu dece od sunca neophodno je:

a) izbegavanje najjačeg sunca i boravak u hladu na otvorenom tokom sredine dana (od 10-15 h)
b) nošenje zaštitne odeće, kapa i zaštitnih naočara sa deklarisanom UV zaštitom u tom periodu
c) nanošenje zaštitnih kremova sa zaštitnim faktorom protiv sunca (SPF ≥ 30), i to 30 minuta pre izlaska napolje i na svaka dva sata
d) Sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

U zaštiti dece mlađe od 6 meseci savetuje se:

a) izbegavanje direktnog izlaganja suncu
b) upotreba zaštitne odeće od lakih, ali gusto tkanih materijala
c) aplikacija antisolarnih kremova samo kada je to neophodno i to isključivo na zone koje nisu zaštićene odećom ili kapom
d) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Netačno

U blizini vodenih površina, na snegu ili pesku UV zračenje je manje zbog apsorpcije, te nije neophodan poseban oprez:

a) Tačno
b) Netačno
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

Zaštitini krem mora da ima naznačeno:

a) da obezbeđuje zaštitu od UVB i UVA zraka
b) da je vodotporan
c) da ne sadrži supstancije oksibenzon i oktokrilen
d) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: Nanošenje antisolarnog krema 30 minuta pre izlaska napolje, potom na svaka dva sata

Pravilna aplikacija antisolarnog krema podrazumeva:

a) Nanošenje jednom dnevno antisolarnog krema koji ima dekalrisanu celodnevnu zaštitu
b) Redovno nanošenje antisolarnog krema dva puta dnevno
c) Nanošenje antisolarnog krema 30 minuta pre izlaska napolje, potom na svaka dva sata
d) Ništa od ponuđenog
×

Tačan odgovor je: Sve od navedenog

Koga pedijatri treba da upute dermatologu?

a) decu mlađu od 15 godina sa kongenitalnim melanocitnim nevusima dijametra veceg od 10 cm
b) decu sa novim mladežima koji brzo rastu i menjaju se
c) decu sa novim izraštajima na koži ružicaste boje koji brzo rastu i menjaju se
d) sve od navedenog
×

Tačan odgovor je: tačni su odgovori pod c i d

Koji su dugotrajni štetni efekti UV zračenja?

a) crvenilo kože
b) imunosupresija
c) fotokancerogeneza
d) hronično aktinično oštećenje
e) tačni su odgovori pod c i d
f) sve od navedenog

ČESTITAMO

Uspešno ste završili online test.
Molimo vas da preuzmete sertifikat o kompletiranom online testu na kome je potrebno da upišete svoje ime, prezime i broj licence.
Pozivamo vas da savetovanjem svojih pacijenata (i/ili i njihovih roditelja) o važnosti odgovornog ponašanja na suncu dalje podržite kampanju „Zaštita za sve”, a sve u cilju očuvanja njihovog zdravlja.
Hvala vam na angažovanju!

Elektronski test organizuje Udruženje preventivne pedijatrije Srbije, a deo je kampanje „Zaštita za sve” koju organizuju Fond B92 i Eucerin Srbija, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Elektronski test će vam biti dostupan do kraja kalendarske 2019. godine.
Njemu prethode online predavanja tri eminentna dermatologa, stručnjaka u tematskoj oblasti, u formi videa, nakon kojih sledi test sa 36 pitanja.
Video-predavanja sadrže sve odgovore na pitanja sa testa.

Na kraju testa, možete odštampati sertifikat koji potvrđuje da ste prošli online KME. Molimo vas da svoje ime i broj licence na sertifikat upišete sami.