Edukacija o odgovornom
ponašanju na suncu

„Zaštita za sve“ je program edukacije o odgovornom ponašanju na suncu. Namenjen je deci predškolskog i ranog školskog uzrasta, roditeljima, vaspitačima, učiteljima i sportskim trenerima, kao i pedijatrima i lekarima opšte prakse. Ovaj program pokriva vaspitno-obrazovne ustanove i domove zdravlja na teritoriji Republike Srbije.

Organizuje se i sprovodi u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Fonda B92 i kompanije Eucerin Srbija. „Zaštita za sve“ je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prepoznata kao program od nacionalnog značaja.

Cilj kampanje je da se promoviše odgovorno ponašanje na suncu i podigne svest o značaju zaštite od štetnog UV zračenja, te prvenstveno pomogne unapređenju rada sa predškolskom i decom nižih razreda osnovnih škola kada je zaštita od sunca u pitanju.